• Strefa prawa
  Strefa prawa

Dobra administracja w prawie Unii Europejskiej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
17/PR
Odsłon:
4444
Cena:
135,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Anna Brzozowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Założenia i cele ogólne kursu    

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat praw przysługujących podmiotom prywatnym w kontaktach z administracją krajową i kadrami urzędniczymi Unii Europejskiej.

Program kursu 

 1. Pojęcie dobrej administracji (2 godz.);
 2. Dobre postępowanie administracyjne w prawie Unii Europejskiej (8 godz.):
  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – prawo do dobrej administracji;
  • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich;
  • Europejski kodeks dobrego postępowania administracyjnego;
  • Zasady dobrego postępowania administracyjnego;
  • Kodeksy Dobrej Administracji instytucji i organów Unii Europejskiej;
  • Etyka kadr urzędniczych Unii Europejskiej;
 3. Implementacja zasad dobrego postępowania administracyjnego w prawie krajowym (3. godz.);
 4. Zaliczenie (2 godz.).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Znajomość praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej i stosowania prawa unijnego w zakresie dobrego postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność posługiwania się aktami prawa i orzecznictwem Unii Europejskiej.
 • Umiejętność interpretacji prawa krajowego z wykorzystaniem prawa Unii Europejskiej.

Warunki ukończenia kursu

Podstawą ukończenia kursu jest test pisemny. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach przewidziana jest możliwość zaliczenia ustnego. Do testu dopuszcza się uczestników posiadających pełną liczbę obecności na zajęciach.

 


Rezerwuj kurs: Dobra administracja w prawie Unii Europejskiej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola