• Strefa prawa
    Strefa prawa

Integracja Europejska

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. czerwiec 2014
Kod:
18/PR
Odsłon:
5758
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Agnieszka Piekutowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

Zakładanym celem kursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką związaną z integracją europejską poprzez przekazanie w sposób interesujący wiedzy z zakresu Unii Europejskiej (geneza, cele, instytucje, państwa członkowskie Unii Europejskiej). Celem kursu jest także wyjaśnienie podstawowych mechanizmów integracji europejskiej oraz wybranych form integracji – jak unia gospodarczo walutowa. Uczestnikom kursu przedstawiona zostanie także wiedza z zakresu roli Polski i miejsca Polski w integracji europejskiej.

Program kursu 

  1. Geneza Unii Europejskiej – 2h
  2. Symbole Unii Europejskiej – 2h
  3. Państwa członkowskie UE (zajęcia z mapą) – 2h
  4. Zróżnicowanie w Unii Europejskiej – kultura i obyczaje w poszczególnych państwach – 2h
  5. Cele i zadania  Unii Europejskiej – 2h
  6. Instytucje Unii Europejskiej – 2 h
  7. Polska w Unii Europejskiej – 2h
  8. Euro – wspólna waluta europejska – 2h

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • Uczestnicy kursu zdobędą podstawową, ugruntowana wiedzę z zakresu integracji europejskiej, genezy Unii Europejskiej, jej celów i zadań;
  • Forma zajęć zakłada aktywny udział uczestników (dyskusja, prezentacja), stąd wśród założonych efektów kształcenia jest wzmocnienie umiejętności prezentacji, zabierania głosu podczas dyskusji w grupie i prezentowania własnych opinii.

Warunki ukończenia kursu

  • Obecność na co najmniej 60% zajęć
  • Praca na zaliczenie dostosowana do wieku dzieci i młodzieży

 


Rezerwuj kurs: Integracja Europejska

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola