• Strefa prawa
  Strefa prawa

Interpretacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
19/PR
Odsłon:
4179
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Anna Brzozowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w administracji publicznej, osób prowadzących działalność gospodarczą lub usługową oraz do osób poszukujących lub podejmujących zatrudnienie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Program kursu 

1.

 • Znaczenie prawa Unii Europejskiej i jego relacja z prawem krajowym;
 • Omówienie zasad kluczowych w stosowaniu prawa UE na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • Zasada pierwszeństwa prawa UE;
 • Zasada skutku bezpośredniego prawa UE;
 • Zasada skutku pośredniego prawa UE;

4 godz.

2.

 • Źródła prawa Unii Europejskiej i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – formy publikacji;
 • Przedstawienie hierarchii źródeł prawa UE;
 • Prezentacja internetowych baz danych Unii Europejskiej (np. EUR-LEX, CURIA, EUROPA);
 • Wykorzystanie internetowych baz danych Unii Europejskiej do wyszukiwania aktów prawa wtórnego UE i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

6 godz.

3.

 • Dostęp do niepublikowanych aktów prawa wtórnego UE;
 • Omówienie przepisów regulujących dostęp do informacji;
 • Wykorzystanie internetowych baz danych Unii Europejskiej w celu prezentacji sposobu implementacji przepisów regulujących dostęp do informacji;

4 godz.

4.

 • Budowa aktów prawa wtórnego UE i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • Analiza wybranych aktów prawa wtórnego UE i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie materiałów przekazanych przez prowadzącego oraz z wykorzystaniem internetowych baz danych Unii Europejskiej;

4 godz.

5.

 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym;
 • Omówienie specyfiki pierwotnego i wtórnego prawa UE w kontekście wybranych kompetencji Unii Europejskiej z zakresu swobody prowadzenia działalności gospodarczej, swobody świadczenia usług, swobody przepływu osób i prawa konkurencji;
 • Rozwiązywanie kazusów z zakresu bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej oraz wykorzystania go jako podstawy wykładni prawa krajowego;

10 godz.

Zaliczenie           

2 godz.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Zrozumienie specyfiki prawa Unii Europejskiej oraz jego relacji z prawem krajowym;
 • Umiejętność wyszukiwania i posługiwania się aktami prawa i orzecznictwem Unii Europejskiej;
 • Umiejętność interpretacji prawa krajowego z wykorzystaniem prawa Unii Europejskiej;

Warunki ukończenia kursu

Podstawą ukończenia kursu jest test pisemny. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach przewidziana jest możliwość zaliczenia ustnego. Do testu dopuszcza się uczestników posiadających pełną liczbę obecności na zajęciach.

 


Rezerwuj kurs: Interpretacja i stosowanie prawa Unii Europejskiej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola