• Strefa prawa
  Strefa prawa

Autorskoprawne aspekty działalności twórczej w muzyce, tańcu i teatrze

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
21/PR
Odsłon:
4274
Cena:
200,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Joanna Banasiuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 26

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem ogólnym kursu jest analiza roli autorów, artystów i wykonawców, w tym aktorów, w procesie twórczym, ocena ich pozycji w płaszczyźnie prawa własności intelektualnej, w tym rozważenie, czy obowiązujące rozwiązania normatywne sprzyjają czy hamują rozwój nowych i twórczych dzieł literackich i artystycznych oraz przedstawienie praktycznych aspektów autorskoprawnych w dziedzinie muzyki, tańca i teatru. W związku z tym w ramach kursu zostaną przeprowadzone dyskusje tematyczne oraz przedstawione w szczególności następujące zagadnienia wskazane infra:

Program kursu 

 1. Istota i pojęcie działalności twórczej
 2. Rola autorów, artystów i wykonawców w procesie twórczym
 3. Dozwolone korzystanie z cudzej twórczości w działalności muzycznej i w tańcu
 4. Aranżacje muzyczne
 5. Autorskoprawne aspekty wykorzystywania muzyki i choreografii w działalności teatralnej
 6. Prawne aspekty dramatyzacji powieści i inscenizacji dzieł
 7. Umowy autorskoprawne
 8. Zasady wykorzystywania materiałów źródłowych przy okazji realizowania projektów koncertowych, nagraniowych i teatralnych
 9. Pozycja prawna twórcy, artysty wykonawcy, producenta i organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie projektów koncertowych, nagraniowych i teatralnych
 10. Zasady wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców
 11. Aspekty autorskoprawne w zakresie twórczych projektów o dofinansowanie działalności artystycznej
 12. Zasady wynagradzania pracowników instytucji kulturalnych za udział w pozaumownych, dodatkowych projektach artystycznych

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu:

 • Będzie potrafił ocenić rolę autorów, artystów i wykonawców w procesie twórczym
 • Będzie potrafił ocenić, czy obowiązujące rozwiązania normatywne sprzyjają czy hamują rozwój nowych i twórczych dzieł literackich oraz będzie potrafił dostosować optymalnie przepisy prawa autorskiego do potrzeb działalności artystycznej
 • Będzie potrafił ocenić, jakie czynności podejmowane w zakresie prowadzonej działalności artystycznej są zgodne z przepisami prawa autorskiego
 • Będzie potrafił skonstruować umowę z zakresu prawa autorskiego
 • Będzie znał zasady korzystania z materiałów źródłowych przy okazji realizowania projektów koncertowych, nagraniowych i teatralnych
 • Będzie znał aspekty autorskoprawne w zakresie twórczych projektów o dofinansowanie działalności artystycznej
 • Będzie potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu relacji twórcy, artysty wykonawcy, producenta i organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie projektów koncertowych, nagraniowych i teatralnych

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na zajęciach, udział w dyskusji i przedstawienie wybranego problemu z zakresu prawa autorskiego w ramach 20-minutowej prezentacji.

 


Rezerwuj kurs: Autorskoprawne aspekty działalności twórczej w muzyce, tańcu i teatrze

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola