• Strefa prawa
  Strefa prawa

Egzekucja administracyjna

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
22/PR
Odsłon:
4816
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Joanna Radwanowicz-Wanczewska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu    

Założeniem kursu jest zapewnienie jego uczestnikom rozumienia i umiejętności stosowania siatki pojęciowej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Program kursu 

1. Zagadnienia ogólne dotyczące egzekucji administracyjnej: pojęcie egzekucji administracyjnej, cel egzekucji i jej znaczenie.

2. Zasady ogólne egzekucji administracyjnej:

 • zasada obowiązku prowadzenia egzekucji,
 • zasada stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie,
 • zasada celowości,
 • zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku,
 • zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych,
 • zasada niezbędności,
 • zasada poszanowania minimum egzystencji,
 • zasada zagrożenia,
 • zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowiązanego,
 • zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji,
 • zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych.

3. Przebieg egzekucji administracyjnej: czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, postępowanie uproszczone, zbieg egzekucji, koszty egzekucji.

4. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym. Środki egzekucyjne obowiązków charakterze niepieniężnym.

5. Środki prawne w egzekucji administracyjnej: środki zaskarżenia, środki nadzoru.

6. Udzielenie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa. Postępowanie zabezpieczające.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza

Uczestnik kursu ma:

 • zdobyć wiedzę na temat zagadnień ogólnych dotyczących egzekucji administracyjnej, pojęcia egzekucji administracyjnej,  jej celu, znaczenia oraz organów egzekucyjnych,
 • znać zasady ogólne egzekucji administracyjnej,
 • wiedzieć jak wygląda przebieg egzekucji administracyjnej, jakie są czynności egzekucyjne,
 • mieć wiedzę dotyczącą zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania uproszczonego, zbiegu egzekucji oraz kosztów egzekucji,
 • znać środki egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym,
 • mieć wiedzę na temat środków prawnych w egzekucji administracyjnej: środków zaskarżenia, środki nadzoru,
 • znać warunki i zasady udzielania pomocy obcemu państwu oraz korzystania z pomocy obcego państwa,
 • mieć wiedzę dotyczącą postępowania zabezpieczającego: istoty, zakresu, przebiegu postępowania zabezpieczającego, środków zabezpieczenia należności pieniężnych, środków zabezpieczenia obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Umiejętności

Uczestnik kursu ma:

 • rozumieć oraz posiadać umiejętność stosowania siatki pojęciowej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • potrafić poprawnie określić cel i znaczenie egzekucji administracyjnej,
 • rozumieć znaczenie zastosowania zasad ogólnych egzekucji administracyjnej,
 • potrafić korzystać ze środków prawnych w egzekucji administracyjnej,
 • umieć zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

Warunki ukończenia kursu

               

 


Rezerwuj kurs: Egzekucja administracyjna

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola