• Strefa prawa
    Strefa prawa

Jak być skutecznym i komunikatywnym urzędnikiem? (Problemy tworzenia i stosowania prawa w sferze administracji publicznej)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
23/PR
Odsłon:
4339

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 60

Założenia i cele ogólne kursu    

Udział pracowników urzędów administracji publicznej w edukacji z zakresu tworzenia, stosowania i problematyki etycznej prawa. Zdobycie wiedzy usprawniającej praktykę urzędniczą, w szczególności z zakresu zagadnień dotyczących prawidłowego tworzenia prawa i jego interpretacji. Komplementarnym celem jest podniesienie efektywności działań urzędników oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem.

Program kursu 

  1. Prawa człowieka w sferze działania administracji publicznej;
  2. Tworzenie prawa w administracji publicznej;
  3. Problemy interpretacji prawa w administracji publicznej;
  4. Etyka w administracji publicznej;
  5. Kultura języka polskiego w tekstach urzędowych;
  6. Stosowanie prawa w administracji publicznej.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza: Zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia i stosowania prawa, która może być użyteczna w praktyce urzędniczej. Uświadomienie roli, jaką w sferze działania administracji publicznej pełnią zagadnienia praw człowieka oraz problematyka etyczna.

Umiejętności: Wykorzystanie w praktyce wiedzy o specyfice i typowych dla sfery administracji publicznej problemach związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa. Poszerzenie językowych i komunikacyjnych kompetencji urzędników.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w kursie

 


Rezerwuj kurs: Jak być skutecznym i komunikatywnym urzędnikiem? (Problemy tworzenia i stosowania prawa w sferze administracji publicznej)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola