• Strefa prawa
    Strefa prawa

Prawo wyborcze - teoria i praktyka

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
25/PR
Odsłon:
4418
Cena:
135,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Artur Olechno / dr Andrzej Jackiewicz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem kursu jest przedstawienie problematyki prawa wyborczego w Polsce - przepisów prawa w tym zakresie, ich interpretacji, a także polskich doświadczeń w tym zakresie.

Program kursu 

  1. Istota wyborów - na tle zasady suwerenności narodu i zasady demokracji przedstawicielskiej - 1h
  2. Podstawowe pojęcia prawa wyborczego - 1h
  3. Zasady prawa wyborczego - 2h
  4. Rodzaje wyborów w Polsce, zagadnienia z zakresu procedury wyborczej - 4 h
  5. Polskie doświadczenia w zakresie wyborów - 2h
  6. Ustalanie wyników głosowania oraz wyników w poszczególnych wyborach - ćwiczenie praktyczne - 2h
  7. Jak przeprowadzić wybory w instytucji, stowarzyszeniu, fundacji itp. - model praktyczny - 2h
  8. Podsumowanie zdobytej wiedzy i zaliczenie kursu - 1h

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnik kursu nabywa wiedzę w zakresie modelu normatywnego oraz praktyki wyborów w Polsce. Rozumie istotę i znaczenie wyborów. Zna podstawowe mechanizmy prawa wyborczego. Potrafi prawidłowo i skutecznie przeprowadzić wybory (np. w stowarzyszeniu).

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie quizu sprawdzającego nabyte umiejętności.


Rezerwuj kurs: Prawo wyborcze - teoria i praktyka

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola