• Strefa prawa
  Strefa prawa

Przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
26/PR
Odsłon:
4613
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Ewelina Gruszewska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10 godzin

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem szkolenia jest nauczanie sporządzania podstawowych pism procesowych z zakresu prawa cywilnego na potrzeby codziennego obrotu prawnego. Uczestnicy Szkolenia nabywają wiedzę z zakresu: właściwości sądu/organu do rozpatrzenia poszczególnych spraw, wyszukiwania aktów prawnych i właściwych przepisów mających zastosowanie oraz konstruowania swoich wniosków.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych umiejętnym posługiwaniem się podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa cywilnego i konstruowania pism procesowych na potrzeby codziennego obrotu prawnego.

Program kursu 

 1. Pozew o alimenty;
 2. Pozew o podwyższenie alimentów;
 3. Pozew o obniżenie alimentów;
 4. Pozew o rozwód;
 5. Testament;
 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 7. Wniosek o dział spadku;
 8. Pozew o zachowek;
 9. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;
 10. Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków;
 11. Pozew o zapłatę odszkodowania;
 12. Pozew o przywrócenie do pracy;
 13. Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin;
 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych;
 15. Inne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą z zakresu prawa cywilnego;
 • rozumie analizowanezagadnienia prawne;
 • posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa cywilnego;
 • potrafi odszukać właściwe przepisy prawne mające zastosowanie;
 • posiada umiejętności sformułowania petitum pozwu/wniosku oraz uzasadnienia, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę, docierając samodzielnie do różnych źródeł.

Warunki ukończenia kursu

Przygotowanie pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego na zaliczenie, obecność 80%.

 


Rezerwuj kurs: Przygotowywanie pism procesowych w sprawach cywilnych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola