• Strefa prawa
  Strefa prawa

Podstawy systemu prawa Stanów Zjednoczonych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
16/PR
Odsłon:
4506
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Izabela Kraśnicka

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu

Założeniem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy w zakresie systemu prawa Stanów Zjednoczonych.  Przedmiot koncentruje się  wokół zagadnień związanych z istotą, cechami charakterystycznymi systemu common law w USA oraz podstawami federalizmu amerykańskiego. W trakcie zajęć dyskutowane będą najnowsze i najciekawsze zmiany i interpretacje prawa amerykańskiego  (w tym prawo do posiadania i noszenia broni, sprzedaż marihuany itp.) 

Program kursu 

 1. Historia i specyfika amerykańskiej federacji.
 2. Konstytucja USA jako podstawowe źródło prawa.
 3. Precedens w systemie common law.
 4. Podział władzy między stany a władzę federalną.
 5. Podział władzy na płaszczyźnie federalnej – Prezydent, Kongres, sądy federalne.
 6. Sądy amerykańskie ze szczególnym uwzględnieniem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
 7. Edukacja prawnicza w USA.
 8. Proces sądowy z udziałem ławy przysięgłych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Znajomość podstawowych cech charakterystycznych federalnej struktury państwowej, znajomość specyfiki prawa systemu common law
 • Umiejętność czytania tekstów oryginalnych (Konstytucji, orzeczeń sądowych), umiejętność analizy amerykańskich rozwiązań prawnych

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie testowe


Rezerwuj kurs: Podstawy systemu prawa Stanów Zjednoczonych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola