• Strefa prawa
  Strefa prawa

Prawa pasażerów linii lotniczych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
29/PR
Odsłon:
3848
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Izabela Kraśnicka

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi prawami pasażerów linii lotniczych wylatujących z i przylatujących na terytorium Unii Europejskiej. Słuchacze dowiedzą się jakie mają prawa w przypadku odwołania, opóźnienia, overbooking’u lotu a także w razie zgubienia, zniszczenia bagażu. Wskazana zostanie procedura postępowania i wzory pism wykorzystanych w owej procedurze.

Program kursu

 1. Prawo lotnicze: międzynarodowe, europejskie, polskie – zagadnienia wprowadzające.
 2. Konwencja montrealska o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 1999 roku – zasady odpowiedzialności przewoźnika lotniczego.
 3. Prawo Unii Europejskiej – tzw. Rozporządzenia pasażerskie z 2004 roku.
 4. Prawo polskie – Ustawa prawo lotnicze z 2002 roku i Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 5. Linie lotnicze a tanie linie lotnicze.
 6. Prawa pasażerów.
 7. Zasady odpowiedzialności i odszkodowanie.
 8. Procedura postępowania.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • Znajomość podstaw prawnych dotyczących praw pasażerów, Znajomość instytucji odpowiedzialnych za procedury postępowania.
 • Umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, umiejętność sporządzenia pisma w procedurze o odszkodowanie

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie testowe


Rezerwuj kurs: Prawa pasażerów linii lotniczych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola