• Strefa prawa
  Strefa prawa

Projektowa metoda pracy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
32/PR
Odsłon:
4352
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu

 • Przygotowanie uczestników do pracy metodą projektu;
 • Zweryfikowanie i wyeliminowanie złych nawyków organizacji pracy i realizacji projektów.

Do kogo skierowany jest kurs: do pracowników przedsiębiorstw, instytucji, ngo’s i studentów i innych zainteresowanych osób

Program kursu 

 1. Co to jest projekt?
 2. Jak planować projekt?
 3. Jak powstają dobre pomysły i jak ich nie zmarnować?
 4. Jak zmierzyć potrzeby?
 5. Jak wykorzystać zasoby własne?
 6. Czy warto pozyskać partnera?
 7. Co począć z trudnym partnerem?
 8. Jak zarządzać projektem?
 9. Jak motywować personel?
 10. Jak mierzyć wyniki?
 11. Jak zapewnić trwałość efektów projektu?
 12. Jakie praktyki warto powielać?
 13. Jakich błędów należy unikać
 14. Planujemy projekt (warsztat) 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy nauczą stosować metodę projektu do każdej w zasadzie działalności, opanują umiejętności kluczowe w zakresie tworzenia i realizacji projektów. Kurs pozwoli wyeliminować złe nawyki w zakresie planowania i realizacji projektów.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w zajęciach i indywidualne lub w zespole przygotowanie projektu w ramach warsztatu.


Rezerwuj kurs: Projektowa metoda pracy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola