• Strefa prawa
  Strefa prawa

Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
30/PR
Odsłon:
4526
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Założenia i cele ogólne kursu

Przygotowanie uczestników do nawiązywania i prowadzenia współpracy międzynarodowej samorządu terytorialnego. W szczególności przekazana zostanie wiedza w zakresie prawa, procedur i uwarunkowań współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Do kogo skierowany jest kurs: do pracowników samorządu terytorialnego, osób zainteresowanych i partnerów samorządu (NGOs, przedsiębiorstwa obsługujące samorząd itp.).

Program kursu

 1. Po co jednostki samorządu terytorialnego współpracują międzynarodowo?
 2. Jakie przepisy prawne regulują współpracę międzynarodową jednostek samorządu terytorialnego?
 3. Jak współpracuje zagranicznie gmina?
 4. Jak współpracuje zagranicznie powiat?
 5. Jak współpracuje zagranicznie województwo?
 6. Jak finansować współpracę międzynarodową jednostek samorządu terytorialnego?
 7. Jak zawrzeć porozumienie międzynarodowe?
 8. Jak rozwiązać problemy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego?
 9. Jakie umiejętności pracowników jednostek samorządu terytorialnego są przydatne we współpracy międzynarodowej?
 10. Czego wystrzegać się we współpracy międzynarodowej?
 11. Jakie dobre praktyki warto stosować np. elementy protokołu dyplomatycznego itp.?
 12. Jak zaplanować i przygotować i współpracę międzynarodową swojej jednostki samorządu terytorialnego - warsztaty

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę oraz nabędą praktyczne umiejętności do prowadzenia i obsługi współpracy międzynarodowej samorządu terytorialnego.

Warunki ukończenia kursu

Uczestnictwo w zajęciach


Rezerwuj kurs: Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola