Świadectwo

 

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma

Świadectwo ukończenia kursu dokształcającego,

wydane przez Uniwersytet w Białymstoku.